Efikasno upravljanje zadacima

 • Preciziranje redosleda utovara u kamion
 • Plan završetka
 • Plan utovara za svako vozilo
 • Uzima u obzir teret, tip vozila i kapacitet
 • Detaljno izveštavanje o vremenu istovara

Kako GeoTraxx može da unapredi Vaše poslovanje?

Planiranje isporuke u prodavnici (od proizvođača do prodavnice)

Automatizovano planiranje i optimizacija

 • Postavljanje optimalnih ruta koje uzimaju u obzir saobraćajne uslove
 • Periodični zadaci i / ili neredovne isporuke u Vašoj prodajnoj mreži
 • Plan može izmeniti logističar
 • Dnevno, nedeljno i mesečno planiranje
 • Precizno definisanje vremenskih rokova isporuke
 • Efikasna isporuka
 • Zakazivanje poseta za krajnjeg kupca

Pratite status isporuke:

 • Rok isporuke svakog vozila
 • Vozači imaju pristup planu isporuke na svojim pametnim telefonima
 • Lokacija vozača je prikazana na mapi
 • Ažurirano praćenje statusa isporuke

GeoTraxx koristi Google Maps i Google Map Servise za saobraćajni promet u realnom vremenu kako bi izbegao nepotrebna kašnjenja uzrokovana netačnim adresama, gradskim zagušenjima ili udaljenim lokacijama.

Last Mile dostava (od prodavnice do krajnjeg kupca)

​Poboljšajte uslugu Last Mile dostave

 • Uživo praćenje pošiljki, sa obaveštenjima
 • Napredno planiranje rute isporuke
 • Optimizacija kapaciteta
 • Vidljivost u realnom vremenu sa tačnim vremenom isporuke
 • Minimizirano vreme isporuke

Pratite status isporuke:

 • Rok isporuke svakog vozila
 • Vozači imaju pristup planu isporuke na svojim pametnim telefonima
 • Lokacija vozača je prikazana na mapi
 • Ažurirano praćenje statusa isporuke

GeoTraxx koristi Google Maps i Google Map Servise za saobraćajni promet u realnom vremenu kako bi izbegao nepotrebna kašnjenja uzrokovana netačnim adresama, gradskim zagušenjima ili udaljenim lokacijama.

Zašto GeoTraxx?

 • Pomaže u smanjenju troškova logistike i transporta kada se poštuju nivoi usluga i zaliha
 • Pomaže u organizaciji celokupnog lanca snabdevanja, što smanjuje operativne troškove
 • Pokreće rad distributivnih centara
 • Dovodi do efikasnosti transporta što opet dovodi do efikasnosti prodavnice
 • Povećava pouzdanost prevoza, korisničku uslugu i zadovoljstvo
 • Povećava fokus na održivosti
 • Omogućava rast
geotraxx_retail

GeoTraxx će u velikoj meri poboljšati Vaše iskustvo sa kupcima i kvalitet usluge i mnogo je verovatnije da će Vašu kompaniju preporučiti svojim prijateljima i porodici. Ako želite da saznate više o detaljima u vezi sa primenom GeoTraxx-a za maloprodaju, prijavite se za online prezentaciju!

Kako GeoTraxx doprinosi Vašem poslovanju?

retail benefits 1

Logistika / planer

 • Brzo i lako planiranje rute – štedi vreme i napor
 • Vidljivost zadataka u realnom vremenu i na mapi
 • Automatizovana optimizacija rute – na osnovu različitih mogućnosti i važećih podataka o saobraćaju
 • Izmena ruta i ponovno računanje
 • Planiranje rute za više vozača istovremeno
retail benefits (2)

Vozač

 • Stalni pristup svim informacijama o kupcima i isporukama
 • Automatska navigacija do kupca – ušteda vremena i energije, posebno u slučaju novih lokacija
 • Fotografska dokumentacija – pomaže i u korisničkoj podršci i prilikom rešavanja žalbi
retail benefits (3)

Kompanija

 • Automatizovan i transparentan proces isporuke, efikasnije planiranje
 • Lako uvođenje novih zaposlenih – vozači i logistika
 • Fleksibilnije upravljanje i razvoj
 • Veće zadovoljstvo kupaca

Šta postižete uz pomoć GeoTraxx-a?

Unapređeno iskustvo isporuke

Povećan broj isporuka

Optimizacija u realnom vremenu

Upoznati ste sa svojim rokovima

geotraxx_retail_2